Dụng cụ hàn mạch in

Đế Mỏ Hàn Solomon SH-814

123.000 

Dụng cụ hàn mạch in

Mỏ Hàn Solomon SH-60

257.000 

Dụng cụ hàn mạch in

Mỏ Hàn Solomon SR-965NA 25W

199.000 

Dụng cụ hàn mạch in

Trạm Hàn Solomo SL-10

1.141.000 

Dụng cụ hàn mạch in

Trạm Hàn Solomo SL-20ESD

1.499.000 

Dụng cụ hàn mạch in

Trạm Hàn Solomon SL-30CMCESD

1.884.000 

Dụng cụ hàn mạch in

Trạm Hàn Solomon SR-976ESD

1.419.000