Đầu phân độ, bàn xoay

Bàn Xoay Đứng Và Ngang 14″

15.435.000 

Bầu kẹp dao phay mặt đầu

Bầu Kẹp Dao Phay Mặt BT40 TQ

996.000 

Bầu kẹp dao phay mặt đầu

Bầu kẹp dao phay mặt đầu BT40

1.458.000 

Bầu kẹp dao phay mặt đầu

Bầu kẹp dao phay mặt đầu BT50

2.247.000 

Bầu kẹp dao phay mặt đầu

Bầu kẹp dao phay mặt đầu HSK

4.031.000 

Bầu kẹp dao phay mặt đầu

Bầu kẹp dao phay mặt đầu SK40

1.397.000