Phụ kiện máy cắt dây

Pully dẫn dây Accutex LT456-1

1.179.000 

Phụ kiện máy cắt dây

Pully dẫn dây Accutex LT456-1

1.179.000 

Phụ kiện máy cắt dây

Pully dẫn dây Accutex LT456C

1.729.000 

Phụ kiện máy cắt dây

Pully dẫn dây Sodick 3052384

2.058.000 

Phụ kiện máy cắt dây

Pully dẫn dây Sodick S3050812

5.752.000 

Phụ kiện máy cắt dây

Pully dẫn dây Sodick S400-S

1.224.000 

Phụ kiện máy cắt dây

Pully dẫn dây Sodick S400C-1

2.683.000 

Phụ kiện máy cắt dây

Pully dẫn dây Sodick S405

850.000 

Phụ kiện máy cắt dây

Pully dẫn dây Sodick S5031

4.443.000