Đầu phân độ, bàn xoay

Bàn Xoay Đứng Và Ngang 14″

15.435.000 

Đầu phân độ, bàn xoay

Đầu phân độ BS-0

7.030.000 

Đầu phân độ, bàn xoay

Đầu phân độ BS-1

10.082.000 

Đầu phân độ, bàn xoay

Đầu phân độ mâm cặp BS-2

24.873.000 

Đầu phân độ, bàn xoay

Đĩa chia độ BS0

1.402.000 

Đầu phân độ, bàn xoay

Đĩa Chia Độ BS2

1.546.000