Bộ nguồn một chiều

HOTLINE: Hà Nội: 0918 468 487 - HCM: 0918 652 523