Nguồn điện áp chuẩn

Thiết kế để tạo điện áp DC với độ ổn định và độ chính xác rất cao, có thể được sử dụng để hiệu chuẩn cho các chuẩn đo lường khác…

HOTLINE: Hà Nội: 0918 468 487 - HCM: 0918 652 523