Dụng cụ cắt gọt

Phụ kiện gá kẹp

Phụ kiện máy phay

Đầu phân độ, bàn xoay

Đĩa Chia Độ BS2

1.546.000 

Đầu phân độ, bàn xoay

Đĩa chia độ BS0

1.402.000 

Đầu phân độ, bàn xoay

Bàn Xoay Đứng Và Ngang 14″

15.435.000 

Đầu phân độ, bàn xoay

Đầu phân độ BS-1

10.082.000 

Đầu phân độ, bàn xoay

Đầu phân độ mâm cặp BS-2

24.873.000 

Đầu phân độ, bàn xoay

Đầu phân độ BS-0

7.030.000 

Phụ kiện máy tiện

Đầu chống tâm máy tiện

Chống tâm xoay MT4

947.000 

Đầu chống tâm máy tiện

Mũi Chống Tâm Cố Định MT4

111.000 

Đầu chống tâm máy tiện

Mũi Chống Tâm Cố Định MT3

86.000 

Đầu chống tâm máy tiện

Mũi chống tâm cố định MT2

75.000 

Đầu chống tâm máy tiện

Chống tâm xoay MT3

645.000 

Latest News